Om

Sjöaremossens Isbana

Sjöaremossens Isbana ägs av Varbergs Kommun. Kultur- och Fritidsförvaltningen har huvud-ansvaret för driften av anläggningen.  Varbergs Kommun och Kungsbacka Kommun har ett avtal om att kommunerna ska dela lika på driftkostnaderna.

Kultur- och Fritidsförvaltningen har tecknat ett skötselavtal med Sjöaremossens Isbaneförening. Det innebär att Isbaneföreningen får ett årligt bidrag  för att sköta anläggningen under bandysäsongen (november – februari) i enlighet med de förutsättningar som anges i avtalet samt övriga  direktiv som kommunen kan ge.. Under resterande del av året (mars – oktober) svarar Kultur- och Fritdsförvaltningen fullt ut för skötseln.

2010 upprättade Varbergs Kommun  en investeringsplan, som godkändes av Kungsbacka, för Sjöaremossens Isbana gällande perioden 2011 – 2015. Den totala  kostnaden, som är avsatt för att genomföra de planerade investeringarna är drygt 13 miljoner. Hittills har bland annat ny kulvert i banan lagts ned, ny planbelysning satts upp samt nya kylkompressorer installerats. Avsikten är att slutföra investeringsplanen under de närmaste två åren genom att bygga ett nytt matchsekretariat och nya omklädningsrum.

Sjöaremossens Isbaneförening är Sunvära SK:s och Frillesås BK:s gemensamma förening, som är bildad för att sköta isbanan under bandysäsongen (november – februari).  För att klara detta har föreningen två säsongsanställda vaktmästare under dessa månader. Dessutom hjälper ett antal medlemmar från Sunvära SK och Frillesås BK till med uppspolning av isbanan, planskötsel vid träningar/matcher mm.

Ytterligare information kan fås av Anders Andersson, tfn 070-3630986 eller Hans-Eric Bengtsson, tfn 0340-660064.