Om

Sjöaremossens Isbana

Sjöaremossens Isbana ägs av Varbergs kommun. Huvudansvaret för anläggningen har Kultur- och Fritidsförvaltningen. Mellan Varbergs kommun och Kungsbacka kommun finns ett avtal om att Kungsbacka hyr tider på isbanan för Frillesås BK:s räkning. I avtalet regleras bland annat den hyra, som Kungsbacka kommun ska betala för hyrda timmar.

Varbergs kommun har tecknat ett skötselavtal med Sjöaremossens Isbaneförening. Det innebär i stort att Isbaneföreningen svarar för uppspolningen av isbanan samt isskötsel och snöröjning inom anläggningen under bandysäsongen (november – februari). I övrigt svararKultur- och Fritidsförvaltningen fullt ut för skötseln av anläggningen och området runt den.

Sjöaremossens Isbaneförening är Sunvära SK:s och Frillesås BK:s gemensamma förening, vars ändamål är att sköta isbanan enligt upprättat avtal med Varbergs kommun. För att klara uppdraget har föreningen två säsongsanställda vaktmästare under bandysäsongen (november – februari). Ett antal medlemmar från Sunvära SK och Frillesås BK gör dessutom ett stort antal ideella timmar i samband med uppspolningen av isbanan och banskötsel vid träningar/matcher.

Under den senaste femårsperioden har investeringar för drygt 14 miljoner kronor gjorts vid Sjöaremossens Isbana. Ny kulvert i banan har lagts ned, ny planbelysning monterats upp, nya kylkompressorer installerats och nytt matchsekretariat byggts. 2019 kommer ytterligare drygt 11 miljoner kronor att investeras i en ny omklädningsbyggnad.

Ytterligare information kan fås av Anders Andersson, tfn 070-3630986 eller Hans-Eric Bengtsson, tfn 0340-660064.