Allmänhetens åkning

Banan är öppen för allmänhetens åkning varje söndag mellan klockan kl. 15.00 – 18.00. Undantag för 20 januari då Frillesås BK spelar Elitseriebandy på banan.

Under jullov och sportloven hålls banan öppen även vardagar

Variationer kan förekomma under jul och nyårs helgerna samt skolloven, gå in under schemalagda tider för att se aktuella tider och när banan öppnar och stänger för säsongen.

Avgiften för allmänhetens åkning. Se Varbergs kommuns hemsida: http://www.varberg.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/isbanor/sjoaremossensisbana.4.7a02f89d141da10ced212d6.html