Allmänhetens åkning

Banan är öppen för allmänhetens åkning måndag till torsdag mellan kl. 13.00 – 15.30 och varje söndag mellan klockan kl. 15.00 – 18.00.

Variationer kan förekomma under jul och nyårs helgerna samt skolloven, gå in under schemalagda tider för att se aktuella tider och när banan öppnar och stänger för säsongen.

Avgiften för allmänhetens åkning. Se Varbergs kommuns hemsida: http://www.varberg.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/isbanor/sjoaremossensisbana.4.7a02f89d141da10ced212d6.html

För information kontakta Sjöaremossens vaktmästare på telefon 0340-660550.